Tokoh Sahabat

Abdullah bin Abi Aufa RA
Zon: Kurun 1
Kelahiran

Abdullah bin Abi Aufa, Alqamah bin Khalid al-Haris al-Aslami. Merupakan sahabat yang hebat dan terkenal. Beliau menyertai peperangan Hudaibiyah. Beliau meninggal dunia pada tahun 87 Hijrah. Beliau merupakan sahabat yang terakhir yang meninggal dunia di Kufah.,merupakan sahabat yang terakhir yang meninggal dunia di Kufah.
>