Tokoh Sahabat

Muaz bin Jabal RA
Zon: Kurun 1
Kelahiran

Muaz bin Jabal al-Ansari, dilahirkan 20 tahun sebelum hijrah, salah seorang sahabat Raulullah SAW. Menyertai peperangan Badar dan lain-lain lagi. Dikatakan antara sahabat yang paling terkenal dengan ilmu-ilmu feqah dan al-Quran, meninggal dunia di Syam pada tahun 18 Hijrah.
>