Tokoh Sahabat

Sa'ad bin Abi Waqqas RA
Zon: Kurun 1
Kelahiran

Salad bin Abi Waqgas merupakan salah seorang daripada sepuluh orang yang dijanjikan syurga. Beliau merupakan orang yang awal memeluk islam ketika berumur 17 tahun dan juga merupakan golongan yang awal berhijrah ke Madinah. Beliau banyak menyertai peperangan bersama Rasulullah SAW seperti perang Badar, Uhud, Khandaq dan lain-lain lagi. Beliau telah meriwayatkan 270 buah hadith. Beliau meninggal dunia di Aqiq, nama di suatu tempat yang berhampiran dengan Madinah pada tahun 55 Hijrah, dibawa ke Madinah, disembahyangkan dan disemadikan di perkuburan Baqi'.
>