Tokoh Sahabat

Rifa'ah Al-Qurazhi RA
Zon: Kurun 1
Kelahiran

Nama sebenarnya ialah Rifa'ah bin Samwal al-Qurazhi. Cerita tentang kisahnya tidaklah masyhur kecuali dinyatakan dalam hadith sahih daripada riwayat Aisyah yang berkata: "Telah datang isteri Rifa'ah mengadu kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan Rifaah menceraikannya, nama isterinya Tamimah binti Wahb, hadith ini mursak di sisi jumhur, perawi-perawi Muwata' dan disambung oleh Ibrahim birn Bahman, Ibn Wahab dan Abu Ali al-Hanafi. Ketiga-tiga mereka meriwayatkan daripada Malik. Ibn Hajar dalam al-Isabah tidak menyebut tarikh lahirnya dan juga tarikh wafatnya
>