Tokoh Sahabat

Al-Sa'b bin Jathamah RA
Zon: Kurun 1
Kelahiran

Nama sebenarnya ialah al-Sa'b bin Jathamah bin Qais, Rabi'ah bin Abdullah bin Ya'man al-Laith. Ibunya, saudara perempuan kepada Abu Sufyan bin Harb yang bernama Fakhitah atau Zainab. Beliau menetap di Wadan.

Meninggal pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Ada pendapat yang mengatakan pada akhir pemerintahan Umar dan ada yang mengatakan pada zaman pemerintahan Uthman. Beliau menyertai dalam pembukaan Kota Ustukhur dan juga pembukaan Kota Parsi. Rasulullah SAW telah mempersaudarakan Auf bin Malik dengan al-Sa'b bin Jathamah.
>