Tokoh Sahabat

'Adi bin Hatim RA
Zon: Kurun 1
Kelahiran

Adi bin Hatim bin Abdullah al-Tha'i. Merupakan pemimpin Ban Tha’i semasa Islam dan jahiliyyah. Beliau bersama-sama dalam peperangan menentang golongan golongan murtad, beliau juga telah menyaksikan pembukaan Kota Iraq dan tinggal di Kufah serta meriwayatkan 66 buah hadith. Umur beliau agak lanjut, lebih dari 100 tahun dan meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah.
>