Tokoh Sahabat

Ata' bin Abi Rabah RA
Zon: Kurun 1
Kelahiran

Ata' bin Aslam bin Safwah dilahirkan pada 27 Hijrah dan meninggal pada 10 Hijrah atau 14 Hijrah. Beliau merupakan seorang tabí'in dan ahli feqah yang terkemuka. Beliau adalah berasal daripada hamba yang berkulit hitam, lahir di Janad, Negeri Yaman, dan membesar di Kota Mekah dan meninggal di sana dan beliau juga dikenali sebagai Sayid Fuqaha Hijaz.
>