Tokoh Sahabat

Zaid bin Khalid RA
Zon: Kurun 1
Kelahiran

Zaid bin Khalid al-Juhani al-Madani seorang sahabat yang masyhur. Meninggal di Madinah, ada pendapat mengatakan di Kufah pada tahun 68 Hijrah atau 78 Hijrah ketika berusia 85 tahun.
>