Tokoh Sahabat

Abu Burdah RA
Zon: Kurun 1
Kelahiran

‘Amir bin Abdullah bin Qais bin Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy’ari dikatakan namanya ‘Amir, ada pendapat mengatakan al-Harith. Seorang yang thiqah meninggal pada tahun 104 hijrah ketika usianya melebihi 80 tahun.
>