Soal Jawab

sekarang ini ada dua kumpulan yang memerintah negara secara serentak iaitu golongan ulamak yg. ditugaskan menjaga ugama dan golongan sikular menjaga aspek2 lain dalam urusa. negara. Adakah ini Tanda ilmu dicabit?
Dalam hadith ada dijelaskan tanda ilmu dicabut adalah dengan matinya alim-ulama. Maka ilmu yang benar tidak lagi disampaikan dan ditegakkan. Wallahu a'lam.
>