Soal Jawab

macam mana berkumur dan memasukkann air ke hidung dengan satu cedokan?
Dengan memasukkan air di tangan ke mulut terus hisap ke hidung.
>