Jenis Hadith

Hadith Mursal
Hadith Mursal (حديث مرسل)Pengertian :Menurut istilah adalah hadith yang gugur perawi daripada sanadnya setelah tabi’in. Seperti bila seorang tabi’in mengatakan,”Rasulullah SAW bersabda begini atau berbuat begini”. Imam Syafi'e berpendapat bahawa hadith-hadith mursal para tabi’in dapat diterima apabila terdapat hadith mursal daripada jalur lain, atau dibantu dengan perkataan sahabat (قول صحابي). Ahli hadith dan ahli fiqh berpendapat bahwa hadith mursal adalah daif.
>