Jenis Hadith

Apa itu hadith?
Pengertian bahasa

baharu atau khabar atau berita
Pengertian umum

Perkataan, perbuatan pengakuan dan sifat-sifat Rasulullah SAW.
Pengertian Istilah

Setiap ucapan (قول),
perbuatan ((فعل),
pengakuan (تقرير)
dan sifat-sifat + yang disandarkan kepada Rasulullah SAW


Pengertian Hadith Menurut Istilah

Dari segi istilah para muhaddithin telah mengemukakan pelbagai pendapat mengenainya namun tiada percanggahan antara satu sama lain kecuali jika ada sesuatu sebab yang khusus mengenainya. Antaranya;

(a). Hadith ialah segala apa sahaja yang dinisbahkan pada Nabi Muhammad saw dari segi perkataan, perbuatan, taqrir atau sifat samada fizikal atau akhlak dan sirah samada sebelum dan selepas menjadi Rasul.

(b). Hadith juga ialah segala apa yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw atau sahabat atau tabiin termasuk juga apa yang dinamakan hadith marfu’, mauquf dan maqtu’.

Perbezaan Antara Hadith dan Sunnah

Sunnah dari segi bahasa bermaksud jalan atau sirah samada terpuji atau tercela. Lawan bagi perkataan sunnah adalah bidaah. Mereka yang mengikuti sunnah dipanggil orang yang mengikuti jalan yang lurus dan terpuji, manakala mereka yang berpaling dari sunnah adalah pembuat bidaah dan tercela.

Sunnah dari sudut istilah pula terbahagi kepada beberapa pendapat ilmuwan berdasarkan pengkhususan ilmu mereka, antaranya;

(a). Ulama Usul Fiqh – Sunnah adalah kata-kata, perbuatan dan taqrir. Mereka mengkaji hadith sebagai sumber hukum syariat seperti wajib, haram, sunat, harus dan makruh.

(b). Ulama Fiqh – Sunnah adalah perkara-perkara sunat yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan meninggalkannya tidaklah berdosa.

(c). Ulama Kalam – Sunnah adalah antonim bagi bidaah. Mereka yang berpaling dari sunnah dianggap sebagai pembuat bidaah.

(d). Ulama Hadith – Sunnah adalah apa juga yang disandarkan kepada Rasulullah saw dari segi perkataan, perbuatan, perakuan, sifat fizikal dan akhlak samada sebelum dilantik menjadi Rasul atau sesudahnya.

Takrif yang diberikan oleh ulama hadith lebih diberi keutamaan kerana ia merangkumi seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Sunnah dalam pengertian ini adalah sama dengan maksud al-hadith. Kesimpulannya pada hakikatnya al-Hadith dan al-Sunnah mengandungi pengertian yang sama dan jika ada perbezaan hanya pada istilah dan skop pemakaiannya sahaja.

Hadith sebagai sumber hukum
Hadith adalah sumber hukum kedua selepas Al Quran

Perbezaan Al Quran dengan hadith

Al-Quran Hadith Nabawi Hadith Qudsi
Lafaz dan makna daripada Allah Taala
Wahyu disampaikan melelui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW
Sumber hukum pertama
Disyaratkan berwudhu' ketika hendak membaca dan menyentuhnya
Tidak boleh membaca ketika berhadas besar
Ayat Al Quran dibaca dalam solat
Lafaz dan makna daripada Rasulullah SAW
Perbuatan, perkataan dan pengakuan Rasulullah SAW
Sumber hukum kedua
Tidak disyaratkan berwudhu' ketika hendak membaca dan menyentuhnya
Boleh membaca ketika berhadas besar
Tidak boleh dibaca dalam solat
Lafaz daripada Rasulullah SAW dan maknanya daripada Allah Taala
Wahyu Allah yang diungkapkan kembali oleh Rasulullah SAW
Sumber hukum kedua
Tidak disyaratkan berwudhu' ketika hendak membaca dan menyentuhnya
Boleh membaca ketika berhadas besar
Tidak boleh dibaca dalam solat


Perawi hadith

Pengertian : Seorang yang menerima dan menyampaikan hadith daripada Rasulullah SAW

Syarat-syarat perawi hadith

Islam
Ber'akal
Baligh
'Adil
Kuat hafazan
Menjada Tulisan
Waspada


Bagaimana hadith disampaikan


رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


صحابى


تابعىتبع التابعىالراوىالبخارى أو مسلم
>