Glosari

Al-Isnad (الإسناد)
Definisi: Menyebutkan hadith itu kepada orang yang mengatakannya atau sandarkan hadith pada periwayatnya. Sanad dan isnad hampir sama ertinya; keduanya adalah penting untuk menentukan nilaian hadith. 'Abdullah bin Mubarak berkata: "Isnad adalah dari urusan agama, dan kalaulah tidak kerana isnad, nescaya berkatalah orang yang mau apa yang ia mau berkata."
>