Glosari

Ruang lingkup perbahasan
Definisi: Mengkaji sanad dan teks (matan) dari aspek penerimaan dan penolakan.
>