Glosari

Al-Matan (المتن)
Definisi: Lafaz-lafaz hadith yang membentuk pengertian
>