Glosari

Al-Hafiz (الحافظ)
Definisi: Membawa maksud yang sama dengan al-Muhaddith (mengikut pendapat kebanyakan ahli hadith).
>