Aktiviti

#
Klik untuk Zoom Foto Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Darul Hadith Malaysia Kali Ke 2/2017

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Darul Hadith Malaysia Kali Ke-2/2017 yang dipengerusikan oleh Datuk Wan Zahidi bin Wan Teh telah diadakan pada 24 Januari 2017 bertempat di Bilik Mesyuarat Aras 8, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya. Mesyuarat ini dihadiri seramai 23 orang pakar-pakar hadith daripada IPTA/IPTS dan agensi-agensi yang berkaitan.

Mesyuarat tersebut telah membincangkan perancangan dan aktiviti bagi tahun 2017 dan 2018, perancangan strategik DHM 2016-2020, serta program berkaitan Wacana Penjelasan Isu-Isu Penyelewengan Hadith dan Seminar Antarabangsa Hadith Nabawi bagi tahun 2017. Beberapa penambahbaikan telah dicadangkan oleh Ahli Jawatankuasa Pemandu bagi memperkasakan Darul Hadtih Malaysia sebagai pusat rujukan hadith yang berwibawa di negara ini.
>