Zon: Kurun 1

Kelahiran

Ummi Khaltum binti Uqbah bin Mu'ith, beliau seorang Islam dan turut berhijrah. Beliau merupakan saudara seibu dengan Saidina Uthman bin Affan, beliau telah berkahwin dengan Zaid bin Harithah selepas peristiwa hijrah. Walau bagaimanapun, beliau berkahwin semula setelah Zaid mati syahid ketika peperangan Mu'tah.