Definisi:Hadith yang telah ternyata kekuatan perawinya. Hadith ini boleh dijadikan hujah dan dalil.

Pembahagian Maqbul:

 

1.     Sahih (Lihat definisi hadith Sahih)  (صحيح)

2.     Hasan (LIhat definisi hadith hassan) (حسن)