A- A A+

Glosari Hadith
Senarai Glosari Hadith

Dari sudut bahasa dan jamaknya: Ialah bermaksud baharu.

Manakala perkataan ialah: Perkataan yang dinisbahkan kepada al-quds, yang bermaksud suci.

Dari sudut istilah: Ia adalah sesuatu yang dinukilkan kepada kita oleh Nabi SAW. Dengan menyandarkannya kepada Tuhannya SWT. Hadith ini dinamakan dengan nama tersebut (suci atau tinggi) disebabkan penyandarannya kepada Zat Yang Maha Suci.

Pin It