A- A A+

Glosari Hadith
Senarai Glosari Hadith

Pengertian: Di sisi muhaddithin ia dimaksudkan dengan hadith yang tidak memiliki syarat syarat sahih atau hasan atau kedua-duanya secara zahir. Bukanlah bermaksud hadith yang sudah pasti ketidaksahihannya atau pasti keraguan padanya, disebabkan berkemungkinan seorang pendusta akan berkata benar dan berkemungkinan perawi yang sentiasa melakukan kesalahan akan berkata benar dan tepat kata-katanya.

Pin It