A- A A+

Glosari Hadith
Senarai Glosari Hadith

Dari segi bahasa: ( التعقيب) ialah masdar bagi ( عقب يعقب). Maknanya ialah menjelaskan keaiban atau keelokan pada sesuatu percakapan atau sesebuah kitab.

Dari segi istilah ialah: Kritikan atau bantahan yang mengiringi sesuatu perbahasan.

Pin It