A- A A+

Glosari Hadith
Senarai Glosari Hadith

Pengertian: Lafaz ini dinamakan kepada hadith-hadith yang tidak mencukupi padanya syarat syarat hadith mutawatir, merangkumi hadith المشهور ,العزير , dan الغريب  .

Pin It