Pengertian: Lafaz hadith yang membentuk pengertian.

Contoh: Kebersihan sebahagian daripada Iman'