A- A A+

Glosari Hadith
Senarai Glosari Hadith

Pengertian:  Orang yang meriwayat hadith dengan isnadnya, sama ada ia mengetahui ilmu hadith atau tidak.

Contoh: Imam Al- Bukhari.

Pin It