A- A A+

Glosari Hadith
Senarai Glosari Hadith

Pengertian: Suatu pengetahuan yang disandarkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW secara khusus sama ada perkataan, perbuatan, takhrir, sifat, dan juga tingkah laku.

Pin It