Definisi: Membawa maksud yang sama dengan al-Muhaddith (mengikut pendapat kebanyakan ahli hadith).