Definisi: Sesuatu yang disandarkan kepada para Sahabat dan Tabi’in dari aspek perkataan dan perbuatan.