Definisi: Mengkaji sanad dan teks (matan) dari aspek penerimaan dan penolakan.