A- A A+

Visi, Misi, Objektif dan Fungsi

Visi

"Menjadi sebuah portal rujukan hadith yang berwibawa dalam dan luar negara".

Misi

"Memelihara dan memartabatkan hadith sebagai sumber ilmu kedua selepas Al-Quran melalui teknologi terkini".

Objektif

  • Sebagai gerbang maklumat utama yang berautoriti berkaitan bidang penyelidikan hadith di Malaysia untuk paparan dan rujukan umum
  • Sebagai pangkalan data utama dan pusat pengumpulan maklumat hal ehwal hadith
  • Sebagai rujukan kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia
  • Meningkatkan kualiti pemudah cara, capaian maklumat dan penyelidikan hal ehwal hadith

Fungsi

  • Menjadi sumber rujukan rasmi berkaitan hadith Nabawi
  • Memanfaatkan teknologi terkini sebagai medium menyampaian maklumat berkaitan bidang hadith
  • Menyediakan jaringan ruangan soal jawab hadith kepada orang ramai
  • Menjadi sistem pangkalan data bagi menyimpan maklumat berkaitan hadith Nabawi